Condicions Generals de Venda

PREUS: Els preus d'aquesta tarifa poden modificar-se per l'empresa emissora en qualsevol moment afectant a totes aquelles comandes que no hagin estat acceptades per MORGUI CLIMA S.L. Els preus inclosos en aquesta tarifa són els recomanables per a la venta al públic. S'aplicarà l' I.V.A. vigent a totes les factures. 

VENDA MÍNIMA: L'import mínim de venda establert per a generar factures serà de 20€. En el cas de vendes inferiors i degut a les altes despeses administratives, aquestes factures seran liquidades mitjançant pagaments en metàl·lic o transferencia anticipada. 

TRANSPORT: Totes les mercaderies viatjaran a ports deguts. Excepcionalment, MORGUI CLIMA S.L. podrà fer-se càrrec dels ports sempre i quan s'hagi arribat a un acord previ amb el responsable comercial de la zona.

Totes les reclamacions referents a l'estat o condicions dels materials només seran ateses per MORGUI CLIMA S.L. sempre i quan el client, en el moment de la recepció d'aquestes, hagi presentat la reclamació pertinent al transportista.

MORGUI CLIMA S.L. es reserva el dret d'escollir el transportista. 

EMBALATGE: Qualsevol embalatge especial que hagi estat sol·licitat pel client, serà facturat al seu càrrec. 

GARANTIA: La garantia està limitada al canvi de peces amb defecte d'origen de fabricació. MORGUI CLIMA S.L. no es responsabilitza dels defectes o problemes causats per mal ús o per mala instal·lació. 

COMANDES: Serà necessària la confirmació de comandes mitjançant Fax, e-mail o bé document escrit per a la seva acceptació. En comandes de materials especial s'haurà d'efectuar un pagament percentual de l'import del mateix, per endavant, sent aquesta condició indispensable per a la tramitació de les comandes. 

CONDICIONS DE PAGAMENT: No s'admetran variacions en les formes de pagament acordades entre MORGUI CLIMA S.L. i el client, quan el material ja hagi sigut facturat. Igualment, les despeses ocasionades per impagats no atribuïbles a MORGUI CLIMA S.L. hauran de ser satisfetes pel client en la seva totalitat. 

TERMNI DE LLIURAMENT: El termini de lliurament dels materials no disponibles en el nostre stock serà sempre aproximat. MORGUI CLIMA S.L. no es responsabilitza de les possibles demores en el transport de les mercaderies. 

DEVOLUCIONS DE MATERIAL: Cap devolució de material especial serà acceptada. Les devolucions de material de stock no s'acceptaran si no hi ha constància o existència de comunicació prèvia per escrit i/o Fax i que hagin estat confirmades telefònicament pel comercial responsable de la zona. Les devolucions hauran d'anar acompanyades de la documentació següent: número del nostre albarà de lliurament; número de factura a que hi correspon si n'hi hagués. Els materials s'abonaran segons les condicions d'estat en que el material es trobi en el moment de la recepció en els nostres magatzems, reservant-se MORGUI CLIMA S.L. el dret d'estipular-hi el preu de l'abonament.

En el cas de disconformitat, el client podrà retirar el material en un termini no superior a tres setmanes a partir de la data de lliurament. En cas contrari i esgotat aquest període, MORGUI CLIMA S.L. disposarà del material a la seva conveniència.

Els ports dels materials retornats seran sempre a càrrec del client.

- Horari: de dilluns a dijous, de 8:00 h a 13:00 h i de 15:15 h a 18:15 h.

Divendres, de 8:00 h a 13:45 h. Divendres tarda tancat.

- Horari d'agost: de dilluns a divendres de 8:00 h a 14:15 h 

MORGUI CLIMA S.L. es reserva el dret de modificar els seus produtes i els preus sense previ avís.

Aquesta web utilitza cookies per oferir una millor experiència i servei.

Al navegar o utilitzar els nostres serveis acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració de cookies en qualsevol moment mitjançant el teu navegador predeterminat. Saber més

Accepto
© 2019 Morgui Clima S.L. All Rights Reserved.