Condicions Generals de Venda

Preus
Els preus de la nostra tarifa poden ser modificats per MORGUI CLIMA, S.L. en qualsevol moment, afectant totes les comandes que no hagin estat acceptades per MORGUI CLIMA, S.L. Els preus continguts en la nostra tarifa són aconsellables per a la venda al públic. S'aplicarà l'IVA vigent en totes les factures. MORGUI CLIMA, S.L. es reserva el dret de modificar els seus productes i els seus preus sense previ avís.

Ofertes i venda mínima
Queda establert un import mínim de 20,00€ per emetre factura. En vendes d'imports inferiors i a causa de l'alt cost administratiu, les factures es liquiden mitjançant pagament al comptat. El preu a què es fa referència a les ofertes és el preu net a magatzem pels equips ofertats, en cas de comanda s'aplicarà sobre el preu net l'IVA en vigor. Les ofertes tenen caràcter vinculant i les condicions són vàlides per trenta (30) dies a menys que s'indiqui el contrari a l'oferta. Fins que l'oferta no sigui confirmada amb una comanda oficial, el material ofertat que pogués constar com a material en stock no queda reservat, de manera que els productes en qualsevol moment es poden vendre a un tercer, i MORGUI CLIMA, S.L. no garanteix la suficiència dels productes en stock en el termini de vigència d'una oferta.

Transport
Totes les mercaderies viatjaran a ports deguts; agrairem que el client indiqui l'agència en la seva comanda. Excepcionalment, MORGUI CLIMA, S.L. podrà fer-se càrrec dels ports, sempre previ acord amb el responsable comercial de la zona quedant exclosos de ports a càrrec de MORGUI CLIMA, SL, qualsevol que sigui el seu import: conducte, manta filtrant, escuma filtrant i qualsevol material de volum i de poc valor. Tota reclamació respecte l'estat del material només serà atesa per MORGUI CLIMA, S.L. si el client, en el moment de la recepció, ha presentat la corresponent reclamació al transportista. En cas que MORGUI CLIMA, S.L. es faci càrrec de la contractació del transport, l'empresa es reserva el dret a escollir el mitjà de transport, agència o transportista. MORGUI CLIMA, S.L. no es fa responsable d'ajornaments de lliurament que pugui patir un enviament a causa de períodes de vacances, vagues, condicions meteorològiques o d'altres incidències alienes a la nostra empresa. Els preus referits a la nostra tarifa són per a productes sense empaquetar, i excepcionalment MORGUI CLIMA, S.L. assumirà el cost del packaging, sempre previ acord amb el responsable comercial de la zona. Per exportacions i enviaments a Illes Canàries i Andorra, els termes són Incoterms 2000 EXW des del magatzem de MORGUI CLIMA, S.L. És a dir, MORGUI CLIMA, S.L. posa la mercaderia a disposició del comprador a les nostres instal·lacions/fàbrica/magatzem. Totes les despeses a partir d'aquest moment són per compte del comprador. En cas de productes d'importació, el càrrec de ports de proveïdor, fàbrica o distribuïdor a MORGUI CLIMA, S.L. no està inclòs en el preu referit a tarifa dels productes ni l'ofertat per producte unitari. En cas d'enviament a ports deguts, el risc de pèrdua i danys en els equips/materials es transfereix al client, un cop el material ha sortit de les nostres instal·lacions. Quan es reben les mercaderies per part del client, recau sobre aquest acceptar l'enviament, revisar-lo i confirmar que les unitats són les correctes, que el paquet no està externament danyat i que el material està en bon estat i tècnicament d'acord amb la comanda acceptada i a l'albarà d'enviament. MORGUI CLIMA, S.L. també recomana que abans d'usar, instal·lar o reenviar el material, el client torni a inspeccionar els materials amb compte una altra vegada. Si el material està danyat cal que es comuniqui per escrit (e-mail, fax o carta certificada) a MORGUI CLIMA, S.L.

Embalatge i garantia
Qualsevol embalatge especial sol·licitat pel client serà facturat al seu càrrec. La garantia es limita al canvi de peces amb defecte d'origen de fàbrica.
MORGUI CLIMA, S.L. no es fa responsable dels defectes ocasionats per mal ús, per manipulació defectuosa o per mala instal·lació.

Confirmació de comanda
És necessària la confirmació de la comanda telefònica mitjançant fax, correu electrònic o document escrit per a la seva acceptació. En comandes de material especial s'ha d'efectuar un pagament percentual a l'import de la mateixa, per avançat, condició que serà indispensable per tramitar la comanda a fàbrica.

Condicions de pagament
La primera operació es realitzarà sempre al comptat i abans del lliurament del material. Si el material no està disponible en stock o és de construcció especial, el pagament es realitzarà abans d'elaborar el producte. No s'admetrà cap variació en la forma de pagament acordada entre MORGUI CLIMA, S.L. i el client quan el material ja s'hagi facturat. Igualment, les despeses ocasionades per impagats no atribuïbles a error de MORGUI CLIMA, S.L., hauran de ser satisfets íntegrament pel client.

Termini de lliurament
El termini de lliurament de materials no disponibles en el nostre stock serà sempre aproximat. MORGUI CLIMA, S.L. no es fa responsable de les possibles demores durant el trajecte del transport de les mercaderies.

Devolucions de material
No s'admetrà cap devolució de material de fabricació especial. Les devolucions de material d'stock no s'acceptaran si no hi ha comunicació prèvia per escrit, o per fax i/o confirmades telefònicament amb el nostre responsable comercial de zona. Les devolucions han d'adjuntar la documentació següent: número d'albarà de lliurament i número de factura, si n'hi ha. Els ports del material a retornar seran sempre a càrrec del client. Els materials s'han d'abonar d'acord amb les condicions de l'estat del material en el moment de la seva recepció en els nostres magatzems, reservant MORGUI CLIMA, S.L. el dret d'estipular el preu d'abonament. No s'acceptarà material usat, connectat o instal·lat. En cas de disconformitat, el client podrà retirar el material dins del termini de tres mesos, a partir de la data de lliurament, en cas contrari i transcorregut aquest termini, MORGUI CLIMA, S.L. disposarà del material a la seva conveniència. Els ports del material retornat seran sempre a càrrec de client. Posada en marxa no inclosa en el preu dels equips. Consulteu-nos preus dels accessoris per a la instal·lació dels equips en cas de no aparèixer en l'oferta. Haurà de sol·licitar pressupost complementari a aquesta oferta, en cas de ser necessari qualsevol tipus de certificat d'aquests equips per empresa externa a MORGUI CLIMA, S.L. Els certificats s'han de sol·licitar prèvia fabricació. El tipus i redactat dels certificats, així com la seva traçabilitat, està subjecta a la normativa existent, a la normativa interna del fabricant i la normativa interna del laboratori certificador.

MORGUI CLIMA, S.L. es reserva el dret de modificar els seus productes i preus sense previ avís.

Aquesta web utilitza cookies per oferir una millor experiència i servei.

Al navegar o utilitzar els nostres serveis acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració de cookies en qualsevol moment mitjançant el teu navegador predeterminat. Saber més

Accepto
© 2022 Morgui Clima S.L. All Rights Reserved.