Realitzar una consulta

GRAPES PERFIL METU

El sistema Metu és ideal per ajuntar peces de conductes rectangulars. Existeixen diversos perfils en funció de cada aplicació. Les grapes Metu serveixen per unir els perfils entre si. Escuadres Metu. per ajuntar perfils Metu a 90º. Grapes Metu: uneixen els perfils Metu entre si. Perfils Metu : Perfil Metu tipus 20 o Perfil Metu tipus 28. es presenten en barres de 5 metres
acc-metu