Realitzar una consulta

MASILLES ACRÍLIQUES

Masilles acríliques. S'utilitzen com a sellants d'estanqueïtat, en instal.lacions de climatització i ventilació. Classificació al foc M1. Temperatura de servei entre -20 i +80ºC. Aplicació entre -4 i +45ºC. Aplicar sense humitat ni grassa. Evitar projecció d'aigua durant les primeres 24 hores.
masillesgebhardt2