Realitzar una consulta

WGA-V-RR MULTITUBERA LLARG ABAST PER CONDUCTES

La unitat multitobera Schako permet una alta velocitat de sortida de l'aire amb nivells sonors molt baixos.
unidad_multitobera_schakowga6