Realitzar una consulta

SISTEMA CONTRA INCENDIS NIOFOC

Sistema d'extinció d'incendis per cuines automàtic amb activació mitjançant sprinklers. Cumpleix amb el Codi Tècnic de l'edificació, Secció S14. L'equip consta d'una tuberia canalitzadora i un recipient inoxidable que té l'agent extintor.
caofoc