Realitzar una consulta

ACCESSORIS PERFIL METU

El sistema Metu és ideal per ajuntar peces de conductes rectangulars. Existeixen diversos perfils en funció de cada aplicació. Escuadres Metu. per ajuntar perfils Metu a 90º. Grapes Metu: uneixen els perfils Metu entre si. Perfils Metu : Perfil Metu tipus 20 o Perfil Metu tipus 28. es presenten en barres de 5 metres
acc-metu