Realitzar una consulta

PERFIL METU TUMEPER

El sistema Metu és ideal per unir peces de conductes rectangulars. Existeixen diversos perfils en funció de cada aplicació. Escuadres Metu. per ajuntar perfils Metu a 90º. Grapes Metu: uneixen els perfils Metu entre si. Perfils Metu : Perfil Metu tipus 20 o Perfil Metu tipus 28. es presenten en barres de 5 metres
perfilmetu